Adminisztratív úton történő család- vagy keresztnév változtatás

Az adminisztratív úton történő család- vagy keresztnév változtatást az kéri, aki szeretné ezeket részlegesen vagy teljesen megváltoztatni.

Két lépésben történik:
1.    először meg kell hirdetnie a Hivatalos Közlönyben (az első kérés)

2.    amikor kézhez kapta a Hivatalos Közlönyt a második kérést is ki kell tölteni

 

Anyakönyvi okiratok kiigazítása

Az anyakönyvi okiratok kiigazításához kérést ír az érdekelt személy és mellékeli a kérését alátámasztó iratokat.

 

Családi állapotra vonatkozó igazolás

Családi állapotra vonatkozó igazolást a következő esetekben állítunk ki

 • külföldön szeretne házasodni a román állampolgár
 • elhuny szülőknek kéri a születési vagy a házassági aktákról a gyermekük

 

Haláleset bejelenése

Haláleset bejelentéséhez szükség van az orvos által kiállított “Certificat medical constatator al decesului” , az elhunyt személyi igazolványára, születési bizonyítványára, házassági levelére (adott esetben a válási végzésre, a katonakönyvre) és a bejelentő személyi igazolványára.

Nyilatkozatokra van szükség a bejelentő részéről, ha

 • a haláleset bejelenése a törvény által előírt határidőn kívül történik – 3 nap/48 óra
 • nem tud mindent bemutatni az elhunyt iratai közül.

 

Házasságkötéshez szükséges iratok:

 • orvosi igazolás a családorvostól;
 • eredeti születési bizonyítvány és másolat;
 • érvényes személyi igazolvány és másolat;
 • adott esetben a válásról szóló bírósági végzés eredeti irata.

A házasságkötési nyilatkozat bejegyzésétől számított tizedik napon lehet házasságot kötni (az 1996/119-es számú törvény értelmében).

 

Román állampolgárok külföldi okmányainak átírásának bejegyzése

Román állampolgárok kérhetik külföldi okmányainak átírásának bejegyzését Románia területén.  Kérelmüket letehetik a román személyi igazolványukban található lakcímen.

 

Többnyelvű nemzetközi bizonyítvány

Többnyelvű születési, házassági vagy halotti nemzetközi bizonyítványt a következő esetben lehet igényelni

 • külföldi munkavállaláshoz,
 • külföldi tartózkodáshoz vagy
 • külföldön történő házassághoz

 

Új bizonyítványra kérés

Új bizonyítványt – ha elveszett vagy megrongálódott a régi – a személyi igazolvány felmutatásával és a kérés kitöltésével lehet igényelni.

 

Válás – közös megegyezéssel – adminisztratív úton

Anyakönyvön válni akkor lehet, ha

 • közös beleegyezéssel történik a válás és
 • nincs kiskorú gyermekük